ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی
+98 (21) 88 85 26 93 - 6

پشتیبانی نرم افزار سرور

پشتیبانی نرم افزار سرور

مدیریت نرم افزاری سرور به معنی انجام امور نرم افزاری سرور است. این امر حیطه وسیعی از تعاملات سرور را در بر می گیرد. “های هاست 24” (HiHost24.com) خدمات متفاوتی را در قالب مدیریت نرم افزاری سرور ارائه می دهد.

این بخش از وب سایت برای شفاف سازی و تشریح این خدمات ایجاد شده است.

مقدمه

مدیریت نرم افزاری شامل رسیدگی به هر درخواستی می شود که سیستم عامل، مجازی سازی، نرم افزارهای نصب شده در سرور، کنترل پنل و تنظیمات نرم افزاری مرتبط باشد.

خدمات نرم افزاری به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

1- نصب و پیکربندی پیش فرض

2- پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

3- عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

4- بروز رسانی نرم افزاری

نصب و پیکربندی پیش فرض، شامل نصب سیستم عامل و نرم افزارها با گزینه ها و انتخاب های پیش فرض می شود. این بخش شامل هر گزینه و انتخابی که به صورت پیش فرض در سیستم عامل نصب می گردد، می باشد.

توجه: که نصب، فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yam در CentOS و apt –get در Debian)، در صورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده کنترل پنل برای نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته، شامل هر گونه تنظیم و پیکربندی فراتر از “نصب و پیکربندی پیش فرض” به عنوان مثال بروز رسانی و اعمال تغییر در تنظیمات دیوار آتش، نصب گواهی SSL ، بهینه سازی تنظیمات بانک اطلاعاتی و مواردی شبیه این می باشد.

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب، شامل مواردی می شود مانند: بررسی سرور، بازبینی Log ها، انجام مانیتورینگ و یافتن دلیل از دست خارج شدن سرور و شبیه آن.

بروز رسانی نرم افزاری، این بخش نیز مانند “نصب و پیکربندی پیش فرض” فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yam در CentOS و apt –get در Debian)، در صورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده کنترل پنل برای بروز رسانی نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

“های هاست 24” (HiHost24.com) برای رسیدگی به اشکالات نرم افزاری، این امور را به 5 دسته متفاوت در قالب 4 سطح پشتیبانی و یک سطح از خدمات غیر قابل ارائه تقسیم کرده است.

تمام سرورهای اختصاصی، مجازی و خدمات اشتراک فضا (Collocation) تحت پوشش یکی از این سطوح خدمات نرم افزاری می باشند، در ادامه آمده است لیست خدمات رایگان در سطوح مختلف پشتیبانی ارائه می گردد.

در صورتی که درخواست ارائه شده از سوی مشترک در سطح پشتیانی سرویس وی نباشد، خدمات پشتیبانی “های هاست 24” (HiHost24.com) شامل دریافت هزینه، جهت پیگیری و رفع مشکل خواهد بود.

نرخ پیگیری مشکلات فنی، در صورتی که در سطح پشتیبانی نرم افزاری سرویس کاربر نباشد، برای هر ساعت کار فنی معادل 200 هزار تومان می باشد، کوچکترین بازه زمانی درخواست های فنی 30 دقیقه می باشد، و کلیه درخواست های کمتر از 30 دقیقه، معادل 30 دقیقه محاسبه و در نظر گرفته خواهد شد.

توجه: امکان ذخیره زمان برای برای درخواست های پشتیبانی وجود ندارد، و درخواست های مجزا در روزهای متفاوت با یکدیگر ادغام نخواهد شد. به عنوان مثال دو درخواست 15 دقیقه ای در دو روز متفاوت معادل دو درخواست 30 دقیقه ای مجزا می باشد، یا در صورت انجام یک کار فنی 45 دقیقه ای در یک روز و یک کار فنی 15 دقیقه ای در روز دیگر، مجموع هزینه صورت حساب معادل 90 دقیقه خواهد بود.

خدمات پشتیبانی ارائه شده در سطح 1 و 2 نرم افزاری، به صورت 24 ساعته، 7 روز هفته قابل ارائه خواهد بود، سطح 3 و 4 تنها در ساعات اداری امکان ارائه خدمات را خواهد داشت.

خدمات ارائه شده در سطوح مختلف نرم افزاری

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                           توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیفنام سرویسسطح پشتیبانیتوضیحات
یکدوسهچهار
1امنیت در شبکه****
2مانیتورینگ دائمی سرور****فقط Ping و پورت 80
3مانیتورینگ دائمی شبکه****
4بررسی منابع سرور**
5Reboot****
6نصب مجدد****
7بررسی گزارشات سرور**
8بررسی امنیتی سرور*
9پشتیبان گیری از اطلاعات
10بروز رسانی سیستم عامل***
11مدیریت Firewall**
12مدیریت Anti Virus**
13نصب کنترل پنل****
14نصب نرم افزارها***
15بروز رسانی نرم افزارها***
16پشتیبانی 7/24****
17تعویض سخت افزار معیوب****
18بهینه سازی وب سرور***
19بهینه سازی بانک اطلاعاتی**
20مجازی سازی**
هزینه ماهیانه (تومان)200/000300/000500/000700/000

برخی درخواست ها به صورت همزمان در چند دسته بندی قرار می گیرند. به عنوان مثال:

1- انتقال وب سایت و یا سرور، شامل “نصب و پیکربندی پیش فرض” و “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته”

2- بهینه سازی سرور، شامل “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته” و “عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب”

3- امن سازی سرور، شامل “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته” و “عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب”

سیستم عامل ها

لیست سیستم عامل هایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                           توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

سیستم عاملنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروز رسانی  نرم افزاری

1

CentOS

*

**

*

2

Ubuntu

*

*

3

Debian

*

*

4

Windows 2012 R2

*

**

*

5

Windows 2019

*

**

*

6

FreeBSD

*

*

7

Fedora

*

8

Redhat

*

**

*

9

Mikrotik

*

توجه:

1- سیستم عامل هایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (com) پشتیبانی نمی گردد.

2- بروز رسانی فقط برای نسخه های Minor همان سیستم عامل قابل انجام است. به عنوان مثال بروز رسانی CentOS 6.3 به CentOS 6.5 قابل انجام بوده و بروز رسانی CentOS 6 به CentOS 7 قابل انجام نمی باشد. به طور کلی هر بروز رسانی که نیاز به نصب مجدد سرور داشته باشد، قابل انجام نخواهد بود.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- اشکالات فایل سیستم

2- بررسی گزارشات سرور و آمارهای مرتبط با سرور

3- اشکال در حق دسترسی ها (Permissions) مشخصات فایل ها و پوشه ها (Attribute)

کنترل پنل ها

لیست کنترل پنل هایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                           توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

کنترل پنلنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

DirectAdmin

***

*

2

cPanel

***

*

3

Plesk for Linux

***

*

4

Plesk for Windows

***

*

5

Website Panel  / WSP

***

*

توجه: کنترل پنل هایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- عدم دسترسی به کنترل پنل

2- اعمال تغییرات در سیستم با استفاده از کنترل پنل

مجازی سازی

لیست مجازی سازهایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

مجازی سازنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

ESXi

***

*

2

Xen

*

**

*

3

KVM

*

**

*

توجه:

1- مجازی سازهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- به روز رسانی برای ردیف شماره 1 فقط نسخه 5 و بالاتر و برای ردیف 2 و 3 فقط در CentOS و با کنترل پنل SolusVM انجام خواهد شد.

پشتیبان گیری

در حال حاضر فقط با خرید بسته “خدمات مدیریت پشتیبان گیری“، تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) بر اساس برنامه زمانبندی شده از اطلاعات مورد درخواست مشترک، نسخه پشتیبان تهیه می کند. در دیگر موارد پشتیبان گیری بر عهده مشترک می باشد و “های هاست 24” (HiHost24.com) هیچ تعهدی در خصوص نگهداری و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشترک نخواهد داشت.

بانک های اطلاعاتی

لیست بانک های اطلاعاتی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

بانک اطلاعاتینصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

MySQL

*

**

*

2

PostgreSQL

*

**

*

3

Mongo DB

*

**

*

4

MS SQL

*

**

*

توجه:

1- بانک های اطلاعاتی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف شماره 4 از نسخه 2012 R2 و 2019 پشتیبانی می گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- اشکال در اتصال به سرور بانک اطلاعاتی

2- اشکال در تنظیمات حق دسترسی (Privilege Management)

3- انجام Replication

4- بهینه سازی سرور بانک اطلاعاتی

وب سرورها

لیست وب سرورهایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

وب سرورنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Apache

*

**

*

2

Nginx

*

**

*

3

Apache / Nginx

*

**

*

4

Apache Tomcat

*

**

*

5

IIS

*

**

*

6

LiteSpeed

*

**

*

7

Apache / Varnish

*

**

*

توجه:

1- وب سرورهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 و 3 و 4 و 6  فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 2 فقط همرا با کنترل پنل DirectAdmin ارائه می شود.

4- ردیف شماره 7 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی

لیست سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

سیستم های تحت وبنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

phpMyAdmin

*

**

*

2

phpPgAdmin

*

**

*

3

Rock Mongo

*

**

*

4

myLittleAdmin

*

**

*

توجه:

1- سیستم های تحت وب که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 4 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود و فقط در ویندوز قابل نصب است.

زبان های برنامه نویسی

لیست زبان های برنامه نویسی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

زبان برنامه نویسینصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Java Development / JDK

*

2

Perl

*

3

PHP

*

**

*

4

PHP-ffmpg

*

5

ASP.Net

***

*

6

PHP-eAccelerator

*

**

*

7

ASP

*

**

*

8

PHP-Memcache

*

**

*

9

PHP – XCache

*

**

*

10

Python

*

**

*

11

Ruby on Rails

*

**

*

توجه:

1- زبان های برنامه نویسی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- بررسی و رفع اشکالات برنامه نویسی توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- اشکال در اجرای برنامه های CGI (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)

2- اشکال در اجرای برنامه های PHP (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)

3- اشکال در اجرای برنامه های Perl یا Python (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)

ایمیل سرورها

لیست ایمیل سرورهایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

ایمیل سرورنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Exim

*

**

*

2

Postfix

*

**

*

3

Qmail

*

**

*

4

Sendmail

*

**

*

5

Courier IMAP

*

**

*

6

Dovecot

*

**

*

7

Mailman

*

**

*

8

MailEnable

*

**

*

توجه:

1- ایمیل سرورهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف شماره 8 فقط در ویندوز ارائه می گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- عدم ارسال ایمیل

2- عدم کارکرد MailServer

نرم افزارهای امنیتی

نرم افزارهای امنیتی شامل آنتی ویروس ها، ضد اسپم ها و نرم افزارهای مانیتورینگ امنیتی می باشد.

لیست نرم افزارهای امنیتی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

نرم افزارهای امنیتی

نصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

SP Assassin

*

**

*

2

ClamAV

*

**

*

3

Kaspersky AV

*

**

*

4

CXS

*

**

*

5

Snort

*

6

CSF

*

**

*

توجه:

1- نرم افزارهای امنیتی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 3 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود و فقط در ویندوز قابل نصب است.

4- ردیف شماره 4 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

5- ردیف شماره 5 و 6 فقط در لینوکس قابل نصب است.

نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل (Webmail)

لیست نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

نرم افزار وب ایمیلنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Atmail

*

**

*

2

Horde

*

**

*

3

SquirrelMail

*

**

*

4

RoundCube

*

**

*

5

MailEnable

*

**

*

توجه:

1- نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 و 2 و 3 و 4 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 5 فقط در ویندوز قابل نصب است.

سرورهای FTP

لیست سرورهای FTP که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

سرور FTPنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

ProFTPD

*

**

*

2

Pure-FTPd

*

**

*

3

MS FTP

*

**

*

توجه:

1- نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 3 فقط در ویندوز قابل نصب است.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری می باشند:

1- اشکالات در اتصال به سرور FTP (و نه یک وب سایت خاص، یا عدم دسترسی یک کاربر خاص)

2- اشکالات در سطوح دسترسی (Access Right Management)

نرم افزارهای تحت وب

نرم افزارهای تحت وب شامل فروشگاه ساز ها، انجمن سازها و… می باشد.

لیست CMS هایی که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

نرم افزارهای تحت وبنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Drupal

*

2

WordPress

*

3

Joomla

*

4

PrestaShop

*

5

vBulletin

*

6

phpBB

*

7

MyBB

*

8

OpenCart

*

9

DotNetNuke

*

10

PhpNuke

*

توجه:

1- نرم افزارهای تحت وب که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- در تمام موارد فقط نصب نسخه اصلی قابل انجام است. هیچ پلاگین، ماژول، Addon و پوسته ای توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) نصب نخواهد شد.

3- ردیف شماره 5 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

سایر نرم افزارها

لیست سایر نرم افزارها که توسط “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

* توسط “های هاست 24” قابل انجام است.                          توسط “های هاست 24” قابل انجام نیست.

ردیف

سایر نرم افزارهانصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

BIND

*

**

*

2

SSH

*

**

*

3

IP Tables

*

**

*

4

CSF

*

**

*

5

MS DNS

*

**

*

6

MS Windows Firewall

*

**

*

توجه:

1- سایر نرم افزارهایی که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “های هاست 24” (HiHost24.com) پشتیبانی نمی گردد.

2- ردیف های شماره 1 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.

3- ردیف شماره 2 و 3 و 4 فقط در لینوکس قابل نصب است.

4- ردیف شماره 5 و 6 فقط در ویندوز قابل نصب است.

امور غیرقابل پشتیبانی و مدیریت

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “های هاست 24” (HiHost24.com) قابل پیگیری نمی باشند:

1- عیب یابی و بررسی هرگونه برنامه و اشکالات برنامه نویسی

2- هرگونه اشکال برنامه نویسی که بی ارتباط با تنظیمات سرور باشد

3- کامپایل کرنل لینوکس به دلخواه

امنیت سرور و تمام نرم افزارهای نصب شده در آن، فارغ از تنظیمات صورت گرفته برعهده مشترک می باشد. “های هاست 24” (HiHost24.com) هیچ تعهدی در خصوص امنیت سرور مشترک نداشته و تنها در صورت درخواست مشترک و تهیه سرویس های امنیتی، وضعیت امنیت سرور توسط تیم فنی “های هاست 24” بررسی خواهد شد.

اکنون مدیریت و پشتیبانی نرم افزاری سرور خود را سفارش دهید...